Naši kolegové Josef Holub a Drahomír Hnyk ve spolupráci s vědci z Univerzity Pardubice, Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. a z Auburn University (Alabama, USA) publikovali článek v prestižním časopise Nature Communications. Článek se zabývá přípravou a strukturní charakterizací prvních karboranových kationtů pomocí reakcí desetivrcholových closo systémů s N-heterocyklickými karbeny s následným okyselením chlorovodíkem popř. reakcí s chloridem fosforitým. Geometrická uspořádání těchto kationtů spočívají jednak v otevřeném skeletu s nido požadavkem na elektronovou konfiguraci, a jednak v uzavřeném skeletu s closo elektronovým uspořádáním.

Získané iontové sloučeniny jsou velmi stálé na vzduchu a rozpustné ve vodě, čímž se zásadně liší od doposud neutrálních či záporně nabitých boranů či heteroboranů, které jsou často velice citlivé až pyroforické. Tyto principiálně nové materiály mohou významně přispět tam, kde je přechod do okolního prostředí pro kationty daleko snadnější, jako např. v případě rozvíjející se protonové borové záchytové terapie (PBCT), kde je vyžadována přítomnost sloučenin boru (resp. zvýšené koncentrace isotopu 11B) v rakovinových buňkách, homogenní katalýze nebo optoelektronických aplikacích.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *