Bor

Bor je nejlehčím prvkem 13. skupiny v periodické tabulce prvků, který známe v jeho amorfní i velmi tvrdé kovové modifikaci. Nicméně v čisté podobě bychom bor v přírodě hledali těžko - vyskytuje se téměř výhradně ve sloučeninách. Své využití si našel například v borosilikátovém skle, schopném odolat vysokým teplotám, nebo jako moderátor jaderného štěpení v reaktorech.

Více o boru

Borany

V roce 1912 objevil německý chemik Alfred Stock vůbec první molekuly skládající se pouze z vodíku a boru - borany. Původně se uvažovalo o jejich použití v raketových palivech pro jejich velkou reaktivitu, například diboran (B2H6) se na vzduchu sám zapaluje. Paliva do raket nebyla nakonec realizována, ale bylo zjištěno, že vyšší borany vytvářejí neuvěřitelné 3D struktury zvané klastry.

Více o boranech

Borec

Projekt Borec je popularizačním projektem Ústavu anorganické chemie AV ČR financovaný Strategií AV 21.  Naším cílem je popularizovat nejen bor a borany, ale také jiné molekulární struktury se složitou geometrií. Jedná se především o kontejnery a klastry na bázi hydridů boru, oktaedrické klastry přechodných kovů a metalorganické sítě spojené fosfinátovými ligandy. T

Více o borci

Objev prvního boranu
1912
Výzkum boranů v Řeži
1961
První český boranový patent
1970
První boranový laser
2015

Historie

V okamžiku Velkého třesku vznikly z všech prvků pouze dva - vodík a helium. Všechny ostatní prvky, kromě Li, Be a B, vznikaly termonukleárními reakcemi v nitrech hvězd, asi 5 x 108 roků od samého počátku a vznikají doposud v následnických hvězdných generacích. Ona anomální trojice prvků nevznikla ani na počátku Vesmíru, ani ve hvězdách. Li, Be a B  se neustále tvoří v mezihvězdném prostoru interakcí hvězdného prachu s kosmickým zářením.
Jak to začalo ?

Současnost

Atomová jádra boru se využívají v lékařství -  isotop 10B, kterého je v přírodě 20 %, se používá v tzv. borové neutronové záchytové terapii (BNCT), isotop 11B se postupně uplatňuje v tzv. protonové borové záchytové terapii (PBCT). Obě tyto metody mají společného jmenovatele: emise záření α v místě nádorového výskytu bez poškození okolní tkáně. Podobnost sloučenin boru s kapsidami některých virů vede ke schopnosti těchto borových klastrů dané viry inhibovat, což se např. děje v případě HIV-proteázy. Další využití borových klastrů v lékařství, resp. virologii jsou v současné době předmětem dalšího výzkumu, stejně tak i využití v materiálové chemii, fotochemii a v dalších oblastech, které zpětnou vazbou přispívají k dalšímu rozvoji této unikátní oblasti chemie.
Na čem právě pracujeme ?

Úniková hra

„Přísně tajný výzkum“ je název zcela nové zábavně vzdělávací aktivity, kterou pro širokou veřejnost vyvinuli a otestovali vědci z Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i., který sídlí v Řeži nedaleko Prahy. Pojetí je inspirováno populárními únikovými hrami, zatímco obsah čerpá z historie i současnosti výzkumu v ústavu. Hra tě zavede do roku 1961, kdy byla v Řeži založena Laboratoř anorganických syntéz, předchůdkyně dnešního Ústavu anorganické chemie. Je to doba velkého vesmírného závodu mezi Západem a Východem a v nově vzniklé Laboratoři probíhá utajovaný výzkum nových sloučenin, které by mohly být využity při dobývání vesmíru.
Chci si zahrát.

Popularizace s Molekulou

„Molekula“ je prezentační stánek ve tvaru poloviny molekuly boranu B18H22. Tento stánek nejenže názorně demonstruje krásu boranových molekul, ale zároveň poskytuje vkusné a zajímavé prostředí pro popularizaci boranové chemie. Molekula byla navržena tak, aby ji bylo možné jednoduše složit, naložit do auta a zase sestavit na jiném místě. Náš tým tak může přijet přímo k Vám se vším potřebným pro to, abyste se dozvěděli víc o chemii boru.
Prozkoumej molekulu!

Novinky

Projekt borec na Zažít město jinak

V sobotu 18.9. jsme s naší molekulou vycestovali do Prahy na akci Zažít město jinak. Již tradičně jsme měli náš […]

Projekt Borec na Noci vědců

Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými […]

Zažít město jinak: Cukrovarnická 2021

Tým Projektu Borec se bude stejně jako loni účastnit sousedských slavností nazvaných Zažít město jinak v Cukrovarnické ulici v pražských […]

Další novinky